Τα Προαιρετικά Σεμινάρια, τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, απευθύνονται σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ως ετήσιος επαναλαμβανόμενος θεσμός προαιρετικής επιμόρφωσης προσβλέπει και αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γενικής παιδαγωγικής κατάρτισης, γενικής διδακτικής και διδακτικής θεμάτων του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος με σύγχρονες προσεγγίσεις και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται διατμηματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς καθεμιάς βαθμίδας ξεχωριστά. Είναι σημαντικό όπως κάθε εκπαιδευτικός μελετήσει προσεκτικά τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ του προγράμματος, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το περιεχόμενο του σεμιναρίου / των σεμιναρίων που τον/την ενδιαφέρουν πριν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή.

Προαιρετικά Σεμινάρια 2014-2015

Παράκληση είναι όπως η εγκύκλιος, οι γενικές οδηγίες και το ενημερωτικό τρίπτυχο των σεμιναρίων αναρτηθούν στην πινακίδα του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας.

Σημειώνεται ότι το Π.Ι. δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014-2015

Χρήσιμα Αρχεία για Εισηγητές

Επικοινωνία 

Σεμινάρια Προσχολικής/Δημοτικής
Τηλέφωνο: 22402306
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Διατμηματικά Σεμινάρια
Τηλέφωνο: 22402345
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σεμινάρια Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22402311
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it