Θεματικές περιοχές

pdf

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της φιλίας για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο εργαστήρι τονίζεται το δικαίωμα επιλογής φίλων, οι απαραίτητες προυποθέσεις για τη φιλία καθώς και οι υποχρεώσεις των φίλων. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήρι γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, όπου παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών

-Με το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν φίλους.

pdf

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην έκφραση, κατανόηση, έλεγχο των συναισθημάτων καθώς και την ενσυναίσθηση. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήρι γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, όπου παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών

-Με το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους

pdf

Το σεμινάριο – διάλεξη αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα θετικής γονεϊκότητας και επικοινωνίας με τα παιδιά. Γίνεται σύντομη αναφορά στον ορισμό της θετικής γονεϊκότητας και της σημασίας του οικογενειακού αλλά και ευρύτερου πλαισίου ανάπτυξης του παιδιού.

pdf

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

pdf

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

pdf

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ενημέρωση των γονέων για τους τομείς διαφορετικότητας των μαθητών, την αναγκαιότητα αναγνώρισης της διαφορετικότητας αυτής και τη διαμόρφωση της στήριξης των παιδιών τους σε σχέση με τις μαθησιακές και άλλες τους ανάγκες. Επισημαίνεται δε η αναγκαιότητα της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό του παιδιού και δίνονται πρακτικές εισηγήσεις για τη συνεργασία αυτή.

  • Ενημερωτική Διάλεξη - Ασφαλής αξιοποίηση του διαδικτύου
  • Ενημερωτική διάλεξη - Ενσυναίσθηση και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
  • Ενημερωτική διάλεξη - Δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυση συγκρούσεων
  • Ενημερωτική διάλεξη - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
  • Ενημερωτική διάλεξη - Εκφοβιστική συμπεριφορά

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με το/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.