«Παιδί – μετανάστης, το Νομικό Πλαίσιο»
κ. Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

«Επαγγελματική αποκατάσταση μεταναστών και προοπτικές απασχόλησης στην Κύπρο»
κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Ανώτερος Λειτουργός Εργασίας – Υπηρεσία Αλλοδαπών

«Κοινωνικό και συναισθηματικό προφίλ του παιδιού με πολιτισμική διαφορετικότητα»
Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Π.Ι.

«Συμβουλευτική και πολιτισμική διαφορετικότητα».
Δρ Ουρανία Αντωνοπούλου Καλούρη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

"Προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας στα σχολεία - ορισμένα εργαλεία"
κ. Αιμιλία Στροβολίδου, Λειτουργός Ενημέρωσης της αντιπροσωπείας στην Κύπρο της Υπάτης Αντιπροσωπείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

"Πρόγραμμα Ένταξης των Αλλόγλωσσων μαθητών στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης"
κ. Σωτήρης Ελευθερίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΥΣΕΑ

Ταμεία
Αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκή
Ένωση