Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 4.2.66, ημ. 29/5/12), σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης RELEASE, με θέμα τη διά βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργείται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα δύο ιδρύματα προχωρούν σε δράσεις υλοποίησης, από το Σεπτέμβριο 2012.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σε πρώτη φάση, μόνο σε σχολεία της πόλης της Λευκωσίας και σε αυτό καλούνται να εμπλακούν εθελοντικά εξήντα (60) περίπου Διευθυντές/τριες Μέσης και Δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι επικεφαλής των ομάδων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σε θέματα εφαρμογής καινοτομιών και πυρηνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών με στόχο την αποτελεσματική διδασκαλία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης του 21ου αι. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε διαδικασίες έρευνας δράσης, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωσή με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο σχολείου και τάξης. Σε επόμενο στάδιο, εκτός από τους διευθυντές, θα εμπλακούν 120 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία των διευθυντών που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα είναι, μαζί με τους διευθυντές, οι πολλαπλασιαστές σε επίπεδο σχολείου των προτάσεων που από κοινού θα αναπτύσσονται.

Οι διευθυντές/τριες που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν σε 2 επιμορφωτικά σεμινάρια, προαιρετικά, σε απογευματινό χρόνο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 και στη συνέχεια, κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012 θα συνεργαστούν με τους υπεύθυνους του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εθελοντικά θα συμμετέχουν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Π.Ι. και Π.Κ. θα στηρίξουν τη σχολική μονάδα με επισκέψεις, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που θα εμπλακούν στο ερευνητικό πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 2 επιμορφωτικές συναντήσεις σε απογευματινό χρόνο τον Οκτώβριο 2012, ενώ κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012 θα δέχονται στήριξη στη σχολική τους μονάδα από τους επιμορφωτές του προγράμματος.

Καθόλη τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος θα λειτουργεί σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας με στόχο τη διάδραση όλων των συμμετασχόντων στο πρόγραμμα και τη στήριξη και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από την ερευνητική – επιμορφωτική ομάδα.

Για το πρόγραμμα επιμόρφωσης των Διευθυντών/τριών Δημοτικής και Μέσης οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τις 3:30 μ.μ. μέχρι και τις 6:00 μ.μ. Υπεύθυνη του προγράμματος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες Δημοτικής Εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία της πόλης της Λευκωσίας και που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα όπως προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) από τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Προηγούμενη αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα θα ληφθεί υπόψη.

 

Εγκύκλιος

Δίνεται παράταση δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 26.9.2012