Τίτλος
Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Σεμινάρια σε σχολική βάση
Πρόγραμμα «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες»
Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»
Πρόγραμμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου «Μικροί Εκπαιδευτές για το διαδίκτυο»
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο»
Πρόγραμμα αντιρατσιστικής πολιτικής: Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών»
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Σεμινάρια για γονείς
Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης
Συνέδρια – Ημερίδες
Σεμινάριο Διδακτικής της Φυσικής
Αγωγή Υγείας
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψήφιων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Σεμινάρια Προγράμματος Pestalozzi
Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»