Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Επικοινωνία

Δρ Δάφνη Νικολαΐδου

Phone22402444

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καλυψώ Απέργη

Phone22402374

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας, το οποίο απευθύνεται σε υποψήφιους καθηγητές Τεχνολογίας που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο «Τεχνολογία χωρίς μαθήματα» και έχουν κληθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η γνωριμία των υποψήφιων καθηγητών με το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Τεχνολογία, τόσο στο Γυμνασιακό όσο και στο Λυκειακό Κύκλο, αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος.