Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι 7.1.26 VΙ και ημερ. 28 Ιανουαρίου 2020, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή περισσοτέρων των δύο εκπαιδευτικών ενός σχολείου σε κάθε επιμορφωτική δράση του προγράμματος είναι δυνατή μόνο με έγκριση του/της διευθυντή/διευθύντριας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες επιμορφωτικές συναντήσεις του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις 12/02/2020, στα Κεντρικά Γραφεία KPMG, στον 1ο όροφο, στη Λευκωσία για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου και στις 14/02/2020, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Λεμεσού για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Σημειώνεται ότι θα γίνει μόνο μία επιμόρφωση σε κάθε πόλη, από τις 11:30 μέχρι τις 13:30, και αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Λευκωσία - Γυμνάσια

Κατάλογος για Λευκωσία - Λύκεια και Τεχνικές

Κατάλογος για Λεμεσό - Γυμνάσια

Κατάλογος για Λεμεσό - Λύκεια και Τεχνικές