Σε συνέχεια εγκυκλίου, με Αρ. Φακ. ΥΠΠ 16.8.03.4.1 / ΠΙ 16.8.04.12 και ημερ. 15/1/20, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δράσεις οι οποίες μπορούν να προγραμματιστούν στη σχολική σας μονάδα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (11 Φεβρουαρίου 2020). Σημειώνουμε ότι οι εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου και έχουν ως στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας για την ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θεωρεί τις δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου πολύ σημαντικές. Πιο κάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες που προγραμματίζονται, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, καθώς και εισηγήσεις δραστηριοτήτων, τις οποίες μπορεί η σχολική σας μονάδα να οργανώσει ή να συμμετάσχει:

  • Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής πύλης “Safer Internet Day (SID)”, https://www.saferinternetday.org/web/sid/getinvolved/register.
  • Αξιοποίηση διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού προς μαθητές/μαθήτριες και γονείς, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) https://internetsafety.pi.ac.cy.
  • Παρακολούθηση των βίντεο του διαγωνισμού παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες, με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», τα οποία φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα https://internetsafety.pi.ac.cy/competition-details/short-video-2019-20120 και θα προβάλλονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου.
  • Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών για τη θετική χρήση του Διαδικτύου και την ανάπτυξη δημιουργικής διαδικτυακής συμπεριφοράς (π.χ., δημιουργία αφίσας, ενημερωτικών φυλλαδίων, πολιτικής ορθής χρήσης διαδικτύου).
  • Συμμετοχή σε δράσεις εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, οι οποίες προσβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση του κοινού, αναφορικά με θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο (π.χ., καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού σε εμπορικά και άλλα κέντρα).
  • Διοργάνωση δρώμενων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σύντομης σχολικής εκδήλωσης (π.χ., θεατρικά δρώμενα, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ).
  • Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, αλλά και διαθεματικά, μέσα από όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό (σχέδια μαθήματος, εκπαιδευτικά φιλμάκια, παιχνίδια κ.ά.) από το πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο», το οποίο έχει δοθεί στα σχολεία και φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη https://internetsafety.pi.ac.cy.
  • Αξιοποίηση των «Μικρών Εκπαιδευτών για το Διαδίκτυο» από το ομώνυμο Πρόγραμμα του Π.Ι. (https://youngcoaches.pi.ac.cy) και της Ομάδας νέων του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety (www.cybersafety.cy/youth-panel), για τη διοργάνωση δράσεων σε σχέση με το θέμα.
  • Εγγραφή των σχολείων στη διαδικτυακή πύλη eSafety Label (http://www.esafetylabel.eu), στην οποία καθοδηγούνται τα σχολεία να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας για το Διαδίκτυο, που παρέχουν και να λάβουν μέτρα, ώστε να το αναβαθμίσουν με βάση εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, Ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (“Together for a better internet”). Την Ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη CYTA και την Epic, και την υποστήριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου: Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - CΥberSafety, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2020-event. Σημειώνεται ότι η Ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Ημερίδας https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2020.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ.: 22402353).

 

Εγκύκλιος