Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΚΕΕΑ), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διεξάγει σχετική αξιολόγηση του θεσμού των Εξετάσεων Τετραμήνων. Σκοπός είναι η παροχή ανατροφοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) - μέσω της διερεύνησης των απόψεων των εμπλεκομένων - σχετικά με την εφαρμογή και τη συνεισφορά του θεσμού. Στην αξιολόγηση θα συμμετέχουν όλα τα Λύκεια, τα εξατάξια Γυμνάσια και οι Τεχνικές Σχολές.

Για τη συλλογή των δεδομένων θα γίνει ηλεκτρονική χορήγηση τριών ερωτηματολογίων (Μαθητή/Μαθήτριας, Γονέα/Κηδεμόνα και Εκπαιδευτικού). Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης, τους γονείς/κηδεμόνες τους καθώς και σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα τμήματα της Α΄ τάξης. Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Με την παρούσα, καλείστε να συντονίσετε την οργάνωση και επίβλεψη της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων, καθώς και την επικοινωνία με το ΚΕΕΑ. Συγκεκριμένα, παρακαλείστε όπως κατά τη χρονική περίοδο 4 μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2020:

(α) φροντίσετε ώστε οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων της Α΄ τάξης του σχολείου σας συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Μαθητή/Μαθήτριας

(β) ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας οι οποίοι/ες διδάσκουν σε τμήματα Α΄ τάξης ώστε να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού

(γ) προωθήσετε στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών Α΄ τάξης το σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Γονέα/Κηδεμόνα, το οποίο επισυνάπτεται (Παράρτημα 1).

Όλα τα ερωτηματολόγια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ, στον σύνδεσμο www.keea.pi.ac.cy. Επιλέγοντας το εικονίδιο «Εξετάσεις Τετραμήνων», εμφανίζονται τα τρία ερωτηματολόγια.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες λειτουργούς, Δρα Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ. 22402457) ή Δρα Μαρία Ανθίμου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ. 22402460).

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα