Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορούνται οι εκπαιδευτικοί ότι το Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, το οποίο εδρεύει στη Γερμανία, παραχωρεί πέντε υποτροφίες (κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και εξόδων διαμονής) σε συμμετέχοντες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα “Competences for Europe-2020”.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, προαπαιτεί γνώση της Γερμανικής Γλώσσας (minimum level of C1 in German).

Περισσότερες πληροφορίες στα Έντυπα.

 

Zertifikatskurs Europakompetenz 12 19

Bewerbung Stipendium Zertifikatskurs Europakompetenz 2020