Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι οι Διευθύνσεις Σχολικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Επιμόρφωση Σχολικών Συνεργατών», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία, από τις 8:30 – 13:00. Η παρουσία όλων των Σχολικών Συνεργατών κρίνεται απαραίτητη. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Καλούνται όλοι/ες οι Σχολικοί Συνεργάτες/τιδες να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy ), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια» από τις 9 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου 2020, ακολουθώντας τις πιο κάτω ενέργειες:

1. Για να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή του/της κάθε Σχολικού/ής Συνεργάτη/τιδας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα πρέπει πρώτα οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser.

2. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί «Σχολικός/ή Συνεργάτης». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων (αναγράφονται με *), θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε Σχολικού/ής Συνεργάτη/τιδας, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/τριας, για έγκριση του προφίλ του/της.

3. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε Σχολικός/ή Συνεργάτης/τιδα θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην Ημερίδα που προτίθεται να παρακολουθήσει, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι.16.8.01.2 ημερ. 5/12/2018.

Στα άτομα που θα λάβουν μέρος στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις Σχολικούς/ές Συνεργάτες/ιδες του σχολείου σας, τονίζοντας ότι η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής