Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 4.2.02.17.18 και ημερ. 9 Δεκεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2020, από τις 9:30 μέχρι τις 13:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα