Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης προτίθεται να θεσμοθετήσει την επιμόρφωση των σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία έχουν αργία. Ως εκ τούτου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διοργανώνεται επιμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά θέματα: (1) καθήκοντα και ευθύνες της θέσης και (2) βασικές πρώτες βοήθειες και χρήση αυτόματου εξωτερικού απιδινωτή.

2. Καλούνται όλοι/ες οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών να δηλώσουν συμμετοχή στην επιμόρφωση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy ), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια» το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020. Σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΑΡΧΙΑ/ΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Λευκωσίας (1) Πέμπτη,
30/1/2020
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λατσιά 8:00-12:30
Λευκωσίας (2) Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄ -
Στυλιανού Λένα
Λεμεσού Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ΄ -
Αγίου Παντελεήμονα
Λάρνακας-Αμμοχώστου Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών
Πάφου Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ΄ -
Αγίου Σπυρίδωνα

3. Για να καταστεί δυνατή η εγγραφή του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρέπει πρώτα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να δημιουργήσει τον προσωπικό του/της ηλεκτρονικό λογαριασμό συμπληρώνοντας τα στοιχεία του/της στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί «Σχολικός/ή βοηθός/συνοδός». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων (αναγράφονται με *) θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/αιτήτριας, για έγκριση του λογαριασμού του/της. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε σχολικός/ή βοηθός/συνοδός θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην επιμόρφωση, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι.16.8.01.2 ημερ. 5/12/2018. Σημειώνεται ότι όσοι/ες σχολικοί βοηθοί/συνοδοί έχουν ήδη συμπληρώσει τα στοιχεία τους από πέρσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την πιο πάνω διαδικασία και μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους.

4. Στα άτομα που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αποσταλεί στην οικεία Σχολική Εφορεία, ώστε να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της αντιμισθίας του συγκεκριμένου βοηθητικού προσωπικού στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού όσοι/ες παρακολουθήσουν την επιμόρφωση θα τους καταβληθεί το πρόσθετο ημερομίσθιο. Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις σχολικούς/ές συνοδούς/βοηθούς του σχολείου σας, τονίζοντας ότι η παρουσία όλων είναι σημαντική και απαραίτητη.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής