Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Δοκιμίου με θέμα: «Εάν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών για μία μέρα, τι θα άλλαζα». Ο εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, και αποτελεί μέρος της Δράσης «Σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών για μία μέρα». Απευθύνεται σε μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Λυκειακού Κύκλου) Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση των κοριτσιών για ενίσχυση ενεργού συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αφού με αυτόν τον τρόπο εκπροσωπείται δικαιότερα μία κοινωνία και εδραιώνεται η ουσιαστική δημοκρατία. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων συνιστά βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της έμφυλης ισότητας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η προαγωγή της συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή.

Η έκταση του δοκιμίου καθορίζεται ανάμεσα στις 750-800 λέξεις. Η θεματολογία μπορεί να εστιάζει στους εξής άξονες:

- Πώς φαντάζομαι τον κόσμο του 2040, μέσα από τη συμμετοχή μου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

- Σημερινές προκλήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων, όπως την κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια, την έμφυλη ανισότητα κ. ά.

Με ευθύνη του/της Φιλολόγου Συντονιστή/στριας Βοηθού ∆ιευθυντή/ντριας του κάθε Σχολείου, το θέμα θα φωτοτυπηθεί και θα δοθεί στις διαγωνιζόμενες μαθήτριες την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020. Για τη συγγραφή του δοκιμίου θα διατεθούν 120 λεπτά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι την 3η διδακτική περίοδο. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δοκιμίων από την Κριτική Επιτροπή αφορούν στα εξής:

- Πρωτοτυπία

- Ποιότητα του λόγου: ακριβολογία, προσεγμένη έκφραση και διατύπωση

- Ύφος: καταλληλότητα ανάλογα με το θέμα, το περιεχόμενο και το επικοινωνιακό πλαίσιο

- Δομή: Επαρκής δόμηση παραγράφων, σύνολη δόμηση δοκιμίου

- Επαρκής ανάπτυξη, τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία

Οι μαθήτριες θα πρέπει να αναγράψουν, στην άνω αριστερή γωνία του δοκιμίου, τους το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό της ταυτότητάς τους, το όνομα του/της εκπαιδευτικού που διδάσκει το µάθηµα των Νέων Ελληνικών, καθώς επίσης και το όνομα του Σχολείου τους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να σφραγιστούν µε τη σφραγίδα του Σχολείου και να καλυφθούν µε το συνηθισµένο αδιαφανές αυτοκόλλητο, τόσο στο πρωτότυπο δοκίμιο όσο και στα φωτοαντίγραφά του που θα αποσταλούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τριμελής Επιτροπή Φιλολόγων σε κάθε Σχολείο θα επιλέξει το καλύτερο δοκίμιο, το οποίο πρέπει να αποσταλεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε τρία (3) καλής ποιότητας φωτοαντίγραφα, µέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: «Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου “Εάν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών για μία μέρα, τι θα άλλαζα», υπόψη κ Έλλης Χατζηγεωργίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μακεδονίας 40, Λατσιά, 2238. Διευκρινίζεται ότι μαζί με τα φωτοαντίγραφα πρέπει να αποσταλεί και το πρωτότυπο δοκίμιο.

Η νικήτρια του διαγωνισμού, σύμφωνα με την αξιολόγηση επιτροπής, θα έχει την ευκαιρία, για κάποιες ώρες, να αποτελέσει «σκιά» του Υπουργού Εξωτερικών, ακολουθώντας τον σε ό,τι επιβάλλει το εργασιακό του πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, η μαθήτρια θα παραστεί, μετά από σχετικές διευθετήσεις, σε συναντήσεις με γυναίκες διπλωμάτες, κατά τη διάρκεια των οποίων, θα συζητήσει μαζί τους ζητήματα που έχει αναπτύξει στο δοκίμιό της.

Υπογραµµίζεται ότι η συµµετοχή των μαθητριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία στο Σχολείο.

Παρακαλείστε να προβείτε στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί οµαλά, χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράµµατος.

 

Εγκύκλιος