Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείσθε ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ποσότητας των τηγανελαιών που έχει συγκεντρωθεί από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση» κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, το οποίο αποτελεί συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) με τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΚΤΗ.

Το ποσό της οικονομικής απόδοσης, με βάση τα τηγανέλαια που συγκεντρώθηκαν από το κάθε σχολείο, έχει κατατεθεί στο λογαριασμό της Σχολικής Εφορείας στην οποία το κάθε σχολείο υπάγεται. Για το σκοπό αυτό παρακαλείται η Διεύθυνση του κάθε σχολείου να επικοινωνήσει με την οικεία Σχολική Εφορεία για να λάβει το ποσό που δικαιούται (επισυνάπτεται, στα παραρτήματα Α1, Α2,Α3,Α4,Α5), ανά Επαρχία ο κατάλογος των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στον οποίο παρουσιάζεται η οικονομική απόδοση για το κάθε σχολείο, με βάση το ποσό που έχουν συλλέξει).

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο ποσό που αποδίδεται φέτος στα σχολεία, στα πλαίσια του προγράμματος «Τηγανοκίνηση», ανέρχεται στις 67.026.30 ευρώ. 12.026.30 ευρώ ως το αρχικό ποσό από την συλλογή της συνολικής ποσότητας των τηγανελαίων από όλα τα σχολεία και 55.000 ευρώ, ως πιστώσεις του προγράμματος, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση του ποσού της φορολογίας για τις ποσότητες των τηγανελαίων που συγκεντρώνονται από τα σχολεία, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας της κάθε σχολικής μονάδας για προώθηση παρεμβάσεων και αλλαγών που θα το καταστήσουν μακροπρόθεσμα αειφόρο.

Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης τονίζεται ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο θα αξιοποιηθούν αυστηρά και μόνο για περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης μέσα στη σχολική μονάδα. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση η οικονομική απόδοση των χρημάτων του προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυστηρά και μόνο σε δράσεις και παρεμβάσεις μέσα στη σχολική μονάδα που στηρίζονται ή προνοούνται στην αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου, ώστε αυτό να καταστεί αειφόρο, στη βάση του πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.

Για τη Μέση Γενική και Μέση Γενική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η οικονομική απόδοση του προγράμματος νοείται ότι θα αξιοποιηθεί ανάλογα για περιβαλλοντικές δράσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα, που θα έχουν απτό και χειροπιαστό αποτέλεσμα, στη βάση της φιλοσοφίας του αειφόρου σχολείου.

Στις περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνεται η αγορά εργαλείων ή άλλων μέσων που είναι σημαντικά για να υλοποιήσει το σχολείο την περιβαλλοντική του δράση (π.χ κομποστοποιητής, εργαλεία για τη δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης χαρτιού, λάστιχα ποτίσματος για τη δημιουργία λαχανόκηπου, υλικά και εργαλεία για τη δημιουργία θερμοκηπίου, όργανα και μέσα για την ενεργειακή απόδοση του σχολείου ή εξοικονόμηση νερού, εργαλεία, υλικά και μέσα για ανάπλαση της σχολικής αυλής, μέσα και υλικά για τη μείωση των απορριμμάτων (πάνινες τσάντες) κ.λπ.). Μπορεί επίσης μέρος του ποσού (20%) να δαπανηθεί για διαφωτιστική εκστρατεία που θα αναλάβει το σχολείο στην τοπική κοινότητα, η οποία θα είναι ανάλογη του ζητήματος που διερευνάται από τη σχολική κοινότητα.

Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ο Οργανισμός ΑΚΤΗ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα της «Τηγανοκίνησης» www.tiganokinisi.eu, στην οποία παρουσιάζονται οι δράσεις όλων των σχολείων, τα δεδομένα της συλλογής λαδιού για κάθε σχολική χρονιά, καλές πρακτικές, όπως επίσης και καινοτόμες τεχνολογίες και εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία.

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του προγράμματος, το έντυπο αξιοποίησης της οικονομικής απόδοσης έχει αναθεωρηθεί και έχουν συμπεριληφθεί κάποιες ερωτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος τις οποίες παρακαλείσθε να απαντήσετε. Οι απόψεις σας είναι πολύ σημαντικές για να γίνουν βελτιώσεις ως προς την εφαρμογή του. Για το σκοπό αυτό όλα τα σχολεία απαιτείται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ 2 «Αξιολόγηση/αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος Τηγανοκίνησης για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου για τη χρονιά 2018-2019». Το έντυπο όπως και τα αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών παρακαλείσθε όπως τα αποστείλετε, το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου 2020, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Δεδομένου ότι τα χρήματα καταβάλλονται στις σχολικές εφορείες είναι χρήσιμο, αντίγραφο των τιμολογίων να αποστέλλεται και στις οικείες σχολικές εφορείες, σχετική ενημέρωσή τους.

Σημειώνεται ότι αν το ποσό, χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πέραν των περιβαλλοντικών δράσεων του σχολείου, τότε τα σχολεία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της οικονομικής απόδοσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα σχολείο ή άλλες διευκρινίσεις αναφορικά με τη δαπάνη του συγκεκριμένου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου Προϊστάμενη της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλ. 22 402352 και με τον κ. Μιχάλη Λοιζίδη, Διευθυντή του Οργανισμού ΑΚΤΗ στο τηλ. 22458485.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α1
Παράρτημα Α2
Παράρτημα Α3
Παράρτημα Α4
Παράρτημα Α5

Έντυπο