Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. Π.Ι.7.1.10.3.4. και ημερ. 15 Νοεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών καθώς και το πρόγραμμα των επιμορφώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εθνικές εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις 27 Νοεμβρίου 2019 και 4 Δεκεμβρίου 2019 σε Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα, από τις 15:30 – 19:00.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η νέα διεύθυνση του Παραρτήματος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό είναι Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 3011.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος 27.11.2019

Κατάλογος 4.12.2019

Πρόγραμμα