Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 2.11.09 και ημερ. 7 Νοεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, όπως επίσης και το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο Επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι πέρα από το συγκεκριμένο κατάλογο, στο σεμινάριο θα μπορούν να γίνουν δεκτοί και εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο Εταιρικά Σχολεία της UNESCO (εφόσον εξασφαλίσουν την έγκριση από τη Διεύθυνση του Σχολείου τους), αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα