Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σε όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης θα αποσταλούν βιβλία μαθητή/τριας για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Το κάθε παιδί που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα πάρει δύο (2) βιβλία, τα οποία αποτελούνται από φύλλα εργασίας, κάρτες ρημάτων, λεξιλογίου, κάρτες προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και παιγνιώδεις δραστηριότητες (σχεδιαγράμματα για ζάρια, κάρτες ντόμινο, παιχνίδι μνήμης).

Τα δύο αυτά βιβλία αποτελούν μέρος της σειράς βιβλίων που είχε σταλεί κατά την περσινή σχολική χρονιά (2018 - 2019) στα σχολεία (Αρ. Φακ. Π.Ι. 3.1.05.2., ημ. 20 Ιουνίου 2018). Η σειρά αυτή είχε τίτλο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και περιλάμβανε βιβλίο με σχέδια οργάνωσης ενότητας, βιβλία με φύλλα εργασίας και τα συνοδευτικά τους, και δεκαεπτά (17) πακέτα καρτών λεξιλογίου.

Η πρώτη έκδοση του Οδηγού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου (από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία) με τίτλο «Μέτρα για Βελτίωση της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο», το οποίο συντόνιζε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει τα βιβλία που απευθύνονται στους/στις μαθητές/τριες, και αποτελεί έκδοση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝ.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι το υλικό των βιβλίων είναι αναρτημένο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.c.y, στο εικονίδιο «Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία, στον σύνδεσμο «Οδηγοί Π.Ι.».

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος