Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Διδάσκοντας Ιστορία με αξιοποίηση πηγών», το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, από τις 8:30-13:15, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σκοπό έχει να εστιάσει σε πρακτικές με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότεροι στο μάθημα της Ιστορίας εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας πηγές. Το σχέδιο του προγράμματος της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής