Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, προγραμματίζει και φέτος τη διεξαγωγή του Προγράμματος Ελληνομάθειας (ΠΕ), για τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παγκύπρια. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να προβείτε στην επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού των τάξεων Α΄- Στ΄, για την παρούσα σχολική χρονιά 2019-2020, στην Ενιαία Βάση Δεδομένων (ΕΒΔ) μέχρι και την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019. Με την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης των στοιχείων αυτών, θα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ΠΕ παρέχονται στη συνέχεια.

(α) Ενιαία Βάση Δεδομένων – Σύνδεσμος 2

Το ΚΕΕΑ έχει προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά (2018-2019) στη δημιουργία της EΒΔ, στην οποία έχουν ήδη καταχωριστεί από τις σχολικές μονάδες τα στοιχεία όλων των μαθητών/τριών.

Την παρούσα χρονική στιγμή, αναμένεται να προβείτε: (α) στον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισμένα, (β) στην καταχώριση νέων μαθητών/τριών που ήρθαν από το εξωτερικό ή μετακινήθηκαν από ιδιωτικό σχολείο ή μετεγγράφηκαν από άλλο δημόσιο σχολείο στο δικό σας, (γ) στη μετακίνηση μαθητών/τριών μεταξύ τμημάτων και (δ) στη διαγραφή μαθητών/τριών που αποχώρησαν από το σχολείο σας. Ειδικά για τα παιδιά Γ΄ και Στ΄ τάξης (τα στοιχεία των οποίων επιβεβαιώσατε ήδη τον Οκτώβριο του 2019), αναμένεται να επικαιροποιήσετε/καταχωρίσετε πρόσθετα στοιχεία (μεταναστευτικό υπόβαθρο, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

Λόγω αλλαγών στην ΕΒΔ (μετά την ανατροφοδότηση που το ΚΕΕΑ είχε από εσάς στα Επαρχιακά Συνέδρια Διευθυντών/τριών), στην ΕΒΔ έχουν ενσωματωθεί και άλλα πεδία που αφορούν στον μαθητικό πληθυσμό (π.χ. πρόσφυγας/μη πρόσφυγας για Ελληνοκύπριους/ες μαθητές/μαθήτριες, μητρική γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία κ.ά.).

Για να εισέλθετε στην ΕΒΔ:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε «Ενιαία Βάση Δεδομένων».
  2. Ακολούθως, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 2 «Επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών/τριών A΄ - Στ΄ τάξης και ενημέρωση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα Ελληνομάθειας».
  3. Στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (τα έξι αριθμητικά ψηφία ‘Χ’ είναι αυτά του κωδικού ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή, τόσο στην πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, αλλά και των διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.

Ο Σύνδεσμος 2 θα είναι απενεργοποιημένος από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2020, αλλά θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 24 Ιανουαρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Συνεπώς, θα μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία που αφορούν στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου σας (π.χ. εγγραφές, διαγραφές) μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Από τη φετινή σχολική χρονιά δίνεται η δυνατότητα στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες, αφού ενημερώσουν την ΕΒΔ, να κατεβάζουν αρχείο με τη σύσταση του μαθητικού πληθυσμού σε μορφή Excel (Στάδιο 1α, κάτω αριστερό μέρος της οθόνης). Καθώς η ΕΒΔ δεν θα είναι πάντοτε ανοικτή, θα μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο αυτό, για να μπορείτε να ανακαλείτε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Παρακαλούμε όπως αποθηκεύετε το αρχείο αυτό, κάθε φορά που προβαίνετε σε αλλαγές.

(β) Πρόγραμμα Ελληνομάθειας

Τη φετινή σχολική χρονιά, η χορήγηση των εγκυροποιημένων δοκιμίων «Μιλάς Ελληνικά Ι» (Τεύχος Α΄-Τεύχος Β΄) θα γίνει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2010 (Τεύχος Α΄: 28 Ιανουαρίου μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2020, Τεύχος Β΄: 4 Μαρτίου μέχρι 8 Απριλίου 2020).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου σας στην ΕΒΔ, θα μπορείτε να δείτε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΕ (Στάδιο 1α, κάτω δεξιό μέρος της οθόνης). Στο σημείο αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορείτε να δείτε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της χορηγητή/χορηγήτριας που θα επισκεφθεί το σχολείο σας. Περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά που συμμετέχουν παρέχονται στο Παράρτημα.

Νέοι/ες μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (που ενδέχεται να χρειάζονται ενίσχυση την επόμενη σχολική χρονιά) που εγγράφονται στο σχολείο σας μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την τελευταία επίσκεψη του/της χορηγητή/χορηγήτριας στο σχολείο σας μπορούν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του ΠΕ, αφού προβείτε έγκαιρα σε καταχώριση των στοιχείων τους στην ΕΒΔ και σχετική ενημέρωση του/της χορηγητή/χορηγήτριας.

Η ενημέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου για τα αποτελέσματα του ΠΕ θα γίνει τον Μάιο του 2020, μέσω της ΕΒΔ. Σχετική εγκύκλιος θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων σε σχέση με την επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ενώ σε σχέση με το ΠΕ, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη συνεργασία σας για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων μέσα στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

 

Εγκύκλιος