Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.6.01.8 και ημερ. 9 Οκτωβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://cyprusconferences.org/enedim8/ .

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου (15:30-21:00), στις 7 Δεκεμβρίου (09:00-20:30) και στις 8 Δεκεμβρίου (09:00-14:00), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος