Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στη Λευκωσία, Συνέδριο με θέμα «Foreign Language Learning: Inspiring teachers, transforming learners». Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκπαιδευτικών Αγγλικής (CyTEA), με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις ανατολικές κτιριακές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στον δεύτερο όροφο (αίθουσες, 204, 206, 208).

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις καθώς και Βιωματικά Εργαστήρια. Συγκεκριμένα, θα εστιάσει στη συνδυασμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language Integrated Learning - CLIL), στις εφαρμογές της τεχνολογίας στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, στη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, στη διαφοροποίηση διδασκαλίας, στην εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία γλωσσών (Virtual Reality), στην αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων, κ.α. Στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Στους κύριους ομιλητές του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί όπως οι: JT Rehill (Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής), Marjorie Rosenberg (Express Publishing) πρώην πρόεδρος IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), Στέλλα Χατζηστάσσου (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Σημειώνεται επίσης, ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα εργαστήρια, δύο (2) θα τα αναλάβουν εκπρόσωποι των Express Publishing και Embassy of the United States.

Εγγραφές μπορούν να γίνουν και επί τόπου, τις ημέρες του Συνεδρίου, αλλά για καλύτερη οργάνωση προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://forms.gle/qkRtm1GihSgM5K1s7 .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχουν αναρτημένες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://cytea.weebly.com/annual-cytea-conference---november-2019.html . Σημειώνεται ότι και τις δύο ημέρες του Συνεδρίου θα προσφερθεί δωρεάν ρόφημα στο διάλειμμα καθώς και γεύμα το Σάββατο το μεσημέρι.

Ενημερώνουμε ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος