Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 19.1.01 και ημερ. 18 Οκτωβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχόμενης γης – Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, στον χώρο του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία θα συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη μέρα (ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν) και σε συγκεκριμένη επιλογή.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος