Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, σάς προσκαλούν σε συνάντηση ενημέρωσης, τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Λυκείου Σολέας.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί σύντομα η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, καθώς και τα μέτρα που έχει ήδη αναλάβει να προωθήσει το ΥΠΠΑΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, τα οποία αφορούν και στα σχολεία σας.

Παρακαλούμε όπως παραστείτε προσωπικά στη συνάντηση, ή εκπροσωπηθείτε.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα