Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Ημερομηνίας 12/7/2017) και σε συνέχεια Εγκυκλίου με θέμα «Θεματικές υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2019-2020» (Αρ.Φακ. Υ.Π.Π.7.1.05.31, Ημερ. 2/9/2019) συνεχίζεται και φέτος η διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Για την επιμόρφωση/επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, ΟΛΑ τα σχολεία παγκύπρια, θα πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017), στη βάση της/των προτεραιότητας/ων του σχολείου και των εκπαιδευτικών του.

Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε κάθε σχολείο παγκύπρια θα οριστεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια Ε.Μ. ένας/μία Βοηθός Διευθυντή/Διευθύντριας (για τη Δημοτική Εκπαίδευση) και ένας/μία Βοηθός Διευθυντή/Διευθύντριας Α΄ (για τη Μέση Εκπαίδευση). Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών (Ε.Μ.) από τα σχολεία θα πρέπει να γίνει μετά από διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλέξουν το/τα θέμα/θέματα προτεραιότητας, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας. Σχετικό υλικό για τη διαδικασία διάγνωσης αναγκών υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), υπό τον σύνδεσμο (εικονίδιο) «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών».

Το Σχέδιο Δράσης Ε.Μ. κάθε σχολείου πρέπει να υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης (https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy). Η Ηλεκτρονική Πύλη υποστηρίζει τον σχεδιασμό του Σχεδίου Δράσης, καθώς επιτρέπει την καταχώριση του θέματος που θα προκύψει ως ανάγκη/έμφαση του σχολείου, των ειδικών στόχων για Ε.Μ. που θα θέσει το σχολείο, των πιθανών τρόπων υλοποίησης (π.χ., συνεργασία με φορείς, προγράμματα, σεμινάρια, επιμόρφωση, συνεργασίες/συνέργειες εντός του σχολείου), των δράσεων και του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Η Ηλεκτρονική Πύλη διευκολύνει, παράλληλα, τα σχολεία να παρακολουθούν και να αποτιμούν τις δράσεις Ε.Μ. που εφαρμόζουν με τρόπο διαμορφωτικό, μέσω διαδικασίας ενδιάμεσου απολογισμού τον Φεβρουάριο και, προαιρετικά, με αποτίμηση κάθε δράσης ξεχωριστά. Τέλος, η Ηλεκτρονική Πύλη διευκολύνει τον τελικό απολογισμό των δράσεων με διαδικασία τελικού απολογισμού την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Σημειώνεται ότι στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Πύλης τα στοιχεία μπορούν να εμπλουτίζονται ή να διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καθώς εξελίσσεται η εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Ε.Μ. των εκπαιδευτικών. Επίσης, το περιβάλλον επιτρέπει την αυτόματη εκτύπωση του Σχεδίου Δράσης ή την αποθήκευση υπό μορφή .pdf καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Λεπτομερής Οδηγός για την υποβολή σχεδίων δράσης μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy (βλ. κάτω από το(ν) σύνδεσμο-εικονίδιο «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών»). Τα σχολεία που αξιοποίησαν την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης κατά την/τις προηγούμενη/ες σχολική/ές χρονιά/ές θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν (ή να αποθηκεύσουν υπό μορφή .pdf) το Σχέδιο Δράσης Ε.Μ. προηγούμενης χρονιάς και να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε υλικό είχε αναρτηθεί. Η υποβολή στοιχείων για το Σχέδιο Δράσης της φετινής χρονιάς μπορεί να γίνει στην Ηλεκτρονική Πύλη άμεσα. Η Ηλεκτρονική Πύλη παραμένει ανοικτή σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για διευκόλυνση των σχολείων.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. ένας τρόπος υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών είναι το ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο οποίο συμμετέχει μικρός αριθμός σχολείων, τα οποία λαμβάνουν συνεχή στήριξη από το Π.Ι., σε προαιρετική βάση (Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.4, ημερ. 21/5/2019).

2. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει επιμορφωτικές δράσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος του Σχεδίου Δράσης Ε.Μ. από τις σχολικές μονάδες (π.χ., διάφορα Προγράμματα, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς, Συνέδρια – Ημερίδες, κ.ά.), για τα οποία τα σχολεία ενημερώνονται με σχετικές Εγκυκλίους ή ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος