Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε για την έναρξη της μαθητικής περιβαλλοντικής δραστηριότητας, «Αλλάζω συνήθειες - Δίνω ζωή στα απορρίμματά μου», η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης & Μείωσης Αποβλήτων 2019 (EWWR2019), με σκοπό την προβολή και υλοποίηση δράσεων για αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων ως χρήσιμου πόρου.

Βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής αυτής δράσης είναι η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, που έχει ένα προϊόν κατά τη διαδικασία παραγωγής και η ανθεκτικότητά του, παράλληλα με την αξιοποίηση και ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης/μεταποίησής του στο τέλος του κύκλου ζωής του. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και καινοτόμων ιδεών για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, αξιοποίησης ενός αντικειμένου στο τέλος του κύκλου ζωής του, με απώτερο σκοπό την «ανάνηψη» τους και την επιστροφή τους στη «ζωή» ως νέου χρήσιμου, λειτουργικού προϊόντος. Από τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση αναμένεται να επιλέξουν ένα αντικείμενο το οποίο είναι στο τέλος του κύκλου ζωής του, να το επιδιορθώσουν, να το μεταποιήσουν/ επαναχρησιμοποιήσουν, ώστε να αποκτήσει λειτουργική και χρηστική αξία.

Λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, η αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και γενικότερα η κλιματική αλλαγή, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αυστηρότερων νομοθετημάτων, όπως τη νέα Οδηγία 2019/904/ΕΕ «σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη μείωση των απορριμμάτων. Συνέπεια όλων των πιο πάνω, αποτελεί η αυξανόμενη ανάγκη για αναζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, φέτος, το Τμήμα Περιβάλλοντος προγραμματίζει ορισμένες δράσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης & Μείωσης Αποβλήτων 2019 (EWWR2019), με σκοπό την προβολή και υλοποίηση δράσεων για αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων ως πόρο πια και όχι ως απόβλητο.

Εθνικός Συντονιστής των δράσεων πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR www.ewwr.eu είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η διοργάνωση δράσεων, οι οποίες να εστιάζονται στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ειδών και αποβλήτων (απορριμμάτων). Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις, δρώμενα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης & Μείωσης Αποβλήτων ορίστηκε από τις 16 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου 2019.

Η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δραστηριότητα θα καλύψει την περίοδο 8 Οκτώβριου 2019 έως 11 Νοεμβρίου 2019 και αφορά, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης με σκοπό την αξιοποίηση και ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης/μεταποίησης μεταχειρισμένων αντικειμένων ή αντικειμένων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτόμων ιδεών, με απώτερο σκοπό την «ανάνηψη» των αντικειμένων αυτών και την επιστροφή τους στη «ζωή» ως νέα χρήσιμα, λειτουργικά προϊόντα.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δραστηριότητα είναι σημαντικό να διαβάσουν με προσοχή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Οδηγίες για υλοποίηση της Δραστηριότητας», όπου καθορίζονται με λεπτομέρεια οι οδηγίες συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία, η υποβολή του εντύπου αξιολόγησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της περιβαλλοντικής δραστηριότητας ορίζεται ως ακολούθως:

Ημερ. Προκήρυξης 8 Οκτωβρίου 2019
Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία Έως 31 Οκτωβρίου 2019, (Παράρτημα ΙΙ)
Υλοποίηση της δραστηριότητας Οκτώβριος – Νοέμβριος 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δραστηριότητας και έντυπο αξιολόγησης 11 Νοεμβρίου 2019, (Παράρτημα ΙΙΙ)
Αξιολόγηση Νοέμβριος 2019
Τελετή Βράβευσης 22 Νοεμβρίου 2019

Οι ομάδες που θα διακριθούν, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, θα λάβουν τα πιο κάτω βραβεία. Επιπρόσθετα θα λάβουν εκπτωτικό κουπόνι για ένα από τα βιολογικά εστιατόρια της εταιρείας Sana Investments Group of Companies.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία, όπως επίσης και στους μαθητές/τριες θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου του 2019. Ο χώρος και η ώρα θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Βραβεία Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Λυκειακός Κύκλος) Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Γυμνασιακός Κύκλος) Δημοτική Εκπαίδευση
1ο Βραβείο: Ταξίδι στην Αθήνα. Επίσκεψη σε κέντρο ανακύκλωσης και μεταποίησης. Μια διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή στο ξενοδοχείο Sunwing Resort στην Αγία Νάπα.
Επίσκεψη στο πάρκο Riverland στα Καμπιά, συμπεριλαμβανομένου και βιολογικού πρωινού.
2ο Βραβείο: Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά.
Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά. Επίσκεψη στο πάρκο Marinas Adventure Park την Κακοπετριά.
3ο Βραβείο: Βιβλίο σε κάθε μαθητή/τρια της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον. 30 Ltr Οικολογικό χρώμα τοίχου για κάλυψη αναγκών του σχολείου Βιβλίο σε κάθε μαθητή/τρια της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον. 30 Ltr Οικολογικό χρώμα τοίχου για κάλυψη αναγκών του σχολείου

Βιβλίο σε κάθε μαθητή/τρια της ομάδας σχετικά με το περιβάλλον. 30 Ltr Οικολογικό χρώμα τοίχου για κάλυψη αναγκών του σχολείου

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την περιβαλλοντική δραστηριότητα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ στο τηλ. 22402352 και την κ, Ναταλία Γεωργίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22-408923.

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΠΕ http://www.moec.gov.cy/dkpe/, στο σύνδεσμο ενημέρωση/έντυπα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3