Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.6.23 και ημερ. 27 Σεπτεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 (9:00-12:30), στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Μητρόπολης Κύκκου (Αρχάγγελος), στη Λευκωσία.

Στο πρόγραμμα της Hμερίδας περιλαμβάνονται διαλέξεις και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή Κυπρίων αθλητών/τριών υψηλής επίδοσης.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος