Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (Αρ. φακ. Π.Ι. 4.2.73.3, ημερ. 19 Σεπτεμβρίου 2019) επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί».

Επίσης, επισυνάπτονται το πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και οι περιλήψεις των κεντρικών εισηγήσεων, των προφορικών παρουσιάσεων, των συμποσίων και των εργαστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο στο http://www.pi.ac.cy/literacy

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος 1 (ελληνικά)

Κατάλογος 2 (αγγλικά)

Πρόγραμμα

Περιλήψεις