Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σάς ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «European MediaCoach Initiative - EMCI» (Erasmus+, Key Action 3), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρουν σειρά Σεμιναρίων με τίτλο «MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα». Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMCI αποσκοπεί να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με νέους/νέες (π.χ., κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη οργανώσεων σχετικών με τη νεολαία, λειτουργούς και επαγγελματίες σε οποιονδήποτε άλλο τομέα που έχουν πρόσβαση στη νεολαία), προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την ενδυνάμωση της νεολαίας στην αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτή η ενδυνάμωση περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών και των νέων γενικότερα γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η σειρά Σεμιναρίων «MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με τη νεολαία. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τα μέσα πληροφορίας και επικοινωνίας, να εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενδυνάμωση και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, καθώς και να αναπτύξουν και να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν στο δικό τους πεδίο. Για αυτό και τα Σεμινάρια που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματευτούν θέματα, όπως τα ακόλουθα: Διαδικτυακός εκφοβισμός, Επιρροή των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική και σωματική υγεία των νέων, Διαδικτυακά παιχνίδια στη ζωή των παιδιών, Η διαμόρφωση της ταυτότητας των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, Αλγόριθμοι και τεχνικές «εξόρυξης» πληροφορίας από τα κοινωνικά δίκτυα, Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαφήμισης στον ψηφιακό κόσμο, Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο οικογενειακό περιβάλλον, Παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και κακή ενημέρωση, Γλωσσική ποικιλότητα και επικοινωνία στον ψηφιακό κόσμο, Το φαινόμενο της σεξουαλικοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι η σειρά Σεμιναρίων και η επιτυχής συμπλήρωσή της οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος «MediaCoach» από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τα πρότυπα του διπλώματος που απονέμεται από τον Ολλανδικό οργανισμό που εισήγαγε αυτό τον θεσμό. Η σειρά των σεμιναρίων αντιστοιχεί με 3 ECTS. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν, επίσης, πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σειράς Σεμιναρίων.

Κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020 θα δημιουργηθούν δύο ομάδες συμμετεχόντων/ουσών. Κάθε ομάδα συμμετεχόντων θα πραγματοποιήσει πέντε απογευματινές συναντήσεις (4:00-7:00) στο κτήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα Λατσιά και πέντε εξ αποστάσεως συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν τη μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιούνται οι διά ζώσης συναντήσεις (Δευτέρα ή Τρίτη), όπως φαίνεται στο Παράρτημα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2019. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018 στον σύνδεσμο http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2361&Itemid=65&lang=el.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(Δόθηκε παράταση μέχρι 21/10/2019)