Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

Δέσπω Κυπριανού

Phone 22402384

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά που φοιτούν στην Α΄δημοτικού
  • Οδηγίες Χορήγησης και Διόρθωσης Δοκιμίου Α΄Δημοτικού
  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά επιπέδου Α1  (τάξεων Β΄- Γ΄)
  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά επιπέδου Α1 (τάξεων Δ΄- Στ΄)
  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά επιπέδου Α1-Παραγωγή Προφορικού  Λόγου 
  • Οδηγίες Χορήγησης και Διόρθωσης Δοκιμίων του επιπέδου Α1
  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά επιπέδου Α2 
  • Δοκίμιο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για παιδιά επιπέδου Α2-Παραγωγή Προφορικού Λόγου
  • Οδηγίες Χορήγησης και Διόρθωσης Δοκιμίων του επιπέδου Α2

 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ