Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές, για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς (ΚΠΕΠ) με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στο μητρώο που θα δημιουργηθεί, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών Εκπαιδευτών/τριών μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που ευρίσκεται στον τέταρτο όροφο, του Κτιρίου Β, των Κεντρικών Γραφείων του ΥΠΠΑΝ, στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή 23/8/2019 και ώρα 14:30.

Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα απευθύνουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Έγγραφα διαγωνισμού