Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. Π.Ι. 7.7.09.16.8 και ημερομηνία 6 Ιουνίου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιμόρφωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη Λεμεσό και την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία (από τις 8:30 μέχρι τις 13:00).

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Λεμεσό

Κατάλογος για Λευκωσία