Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διδάσκουν μαθηματικά. Το θέμα του Συνεδρίου αφορά στις σύγχρονες Προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι: (1) Χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, (2) Σύγχρονες κοινωνικό-πολιτισμικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών, (3) Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών και (4) Γνώση εκπαιδευτικών και πρακτικές εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, περιλαμβάνονται:

- Εισηγήσεις στην ολομέλεια από τους Καθηγητές Paul Drijvers (Freudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht), Θεοδόση Ζαχαριάδη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Λεωνίδα Κυριακίδη (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

- Αναρτημένες Εργασίες (Poster)

- Ομάδες ανταλλαγών

- Καινοτόμες διδακτικές προτάσεις από Εκπαιδευτικούς

- Ερευνητικά προγράμματα

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ερευνητική εργασία ή αναρτημένη εργασία ή με ομάδα ανταλλαγών ή με πρόταση για Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν την εργασία τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών βρίσκονται στον ιστοχώρο http://cyprusconferences.org/enedim8/submission/. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://cyprusconferences.org/enedim8/.

Η συμμετοχή για παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι δωρεάν για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών. Πληροφορίες για εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση του συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το εν λόγω Συνέδριο.

 

Εγκύκλιος