Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης Εγκυκλίου (ημερ. 21/5/2019), σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης παρατείνεται μετά από αίτημα αρκετών σχολείων μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019 στις 14.00.

Πληροφορίες για το ειδικό Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Ι. www.pi.ac.cy στον σύνδεσμο «Προγράμματα-Σεμινάρια» και η προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου στην πλατφόρμα εγγραφών του Π.Ι. https://www.pi-eggrafes.ac.cy/, αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση των εκπαιδευτικών και γίνει μια πρώτη διάγνωση των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος
(υποβάλλεται από σχολεία)