Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», αναμένεται όπως τα σχολεία αποστείλουν την ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών (Φόρμα 2) για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, ο/η Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός της εφαρμογής του Κώδικα και Οδηγού στο σχολείο, σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συμπληρώνει τη Φόρμα 2, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ρατσιστικά περιστατικά του έτους που πέρασε, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.gle/p5AyDCuuLds4ocX76

Για οδηγίες συμπλήρωσης, μπορείτε να αποτείνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (Φόρμα 2) μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική συμπλήρωση στοιχείων