Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια των Εγκυκλίων με Aρ. Φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.6, ημερομηνίας 6 Μαΐου και 21 Μαΐου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, καθώς και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα