Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. 18.4.119 / Π.Ι. 7.16.04 και ημερομηνία 6 Μαΐου 2019, επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και το πρόγραμμα της ημερίδας με θέμα: «Βλέποντας τον αυτισμό με άλλα μάτια: Οι πυρηνικές δυσκολίες του αυτισμού και τεχνικές κατανόησης και διαχείρισης συμπεριφοράς».

Υπενθυμίζεται ότι η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019, από τις 9:00 μέχρι τις 13:30, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα