Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως βασικός εταίρος στον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS Key Action 3 Policy Experimentation, «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS)», και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, προσφέρει την ευκαιρία σε μέχρι σαράντα (40) Δημοτικά Σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Έργο, μέσω της εφαρμογής της πρωτογενούς πρόληψης του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ), για τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020-2021.

Το Σύστημα ΠροΘεΣυ επιδιώκει τη δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που να προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς στον μαθητικό πληθυσμό, καθώς, και την πολυεπίπεδη πρόληψη στις κοινωνικο-συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Συγκεκριμένα, το πρώτο επίπεδο πρόληψης του ΠροΘεΣυ αφορά στην πρωτογενή και επικεντρώνεται σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το δεύτερο επίπεδο είναι η δευτερογενής πρόληψη και εστιάζεται στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς. Τέλος, το τρίτο επίπεδο (τριτογενής πρόληψη) αφορά στα παιδιά με χρόνια και έντονα συμπεριφορικά, συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα.

Το ΠροΘεΣυ ακολουθεί τη λογική της λύσης προβλήματος, όπως αυτή παρουσιάζεται και στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Εγκύκλιος ypp6154, ημερ. 28/8/2017, Αρ. Φακ. 7.1.05.30). Συγκεκριμένα, το σχολείο καθορίζει τους επιδιωκόμενους στόχους του στη βάση της διερεύνησης αναγκών, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται και καθοδηγούνται στην εφαρμογή πρακτικών που έχουν επιστημονική θεμελίωση, ενδυναμώνονται οι δομές και διαδικασίες της σχολικής μονάδας (εκπαίδευση ενδοσχολικής ομάδας-πυρήνα εκπαιδευτικών, διευθυντική ομάδα) και οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τακτικά τη μαθησιακή και κοινωνική πορεία ανάπτυξης των παιδιών καθώς και την πορεία εφαρμογής των διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι τo Έργο εφαρμόζεται στη βάση συγκεκριμένου πειραματικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο τα μισά σχολεία θα είναι ομάδα πειράματος και τα άλλα μισά θα είναι, αρχικά, ομάδα ελέγχου και στη συνέχεια θα λάβουν, πλήρως, μέρος στην παρέμβαση. Για την εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης, ομάδα εκπαιδευτικών των σχολείων που θα επιλεγούν θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης σε εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο μέσω δικτύωσης σχολείων. Το Έργο δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία των σχολείων και ειδικότερα, τη διδακτέα ύλη και το σχολικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο Έργο θα επιφέρει μόνο προσθετική αξία και εμπειρία στους εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικής πειθαρχίας και αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Με τη συμμετοχή της κάθε σχολικής μονάδας στο Έργο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στον καθορισμό εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του Έργου, το σχολείο και οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση τους σε συνέδριο, καθώς και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του Έργου. Στο Παράρτημα δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

Για τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Έργο για τις επόμενες δύο χρονιές χρειάζεται να διασφαλιστεί: (α) σχετική μονιμότητα της διευθυντικής ομάδας του σχολείου και του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού κατά τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020-2021 και (β) η ενημέρωση και συμφωνία του/της οικείου/ας Επιθεωρητή/τριας του σχολείου. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν είτε ως πειραματική ομάδα, είτε ως, αρχικά, ομάδα ελέγχου, θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων όπως η γεωγραφική κατανομή, ο τύπος σχολείου και ο πληθυσμός.

Τα δημοτικά σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σύστημα ΠροΘεΣυ παρακαλούνται να δηλώσουν προκαταρκτικά το ενδιαφέρον τους, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι.Κ., στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κατηγορία ΠΡΟΘΕΣΥ), μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2019. Μετά την προκαταρκτική δήλωση ενδιαφέροντος, η ερευνητική ομάδα θα επικοινωνήσει με τις διευθύνσεις των σχολείων για κατ’ ιδίαν ενημέρωση του προσωπικού, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο.

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρα Λευκή Κουρέα (22842313, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Παρακαλώ, για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)