Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει να πραγματοποιήσει το πρώτο καλοκαιρινό σχολείο διδακτικής των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο. Το καλοκαιρινό σχολείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί από 1η μέχρι 5η Ιουλίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μιτσή στη Λεμίθου με είκοσι (20) συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σχετικά με θέματα διδακτικής των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο με έμφαση στην αλληλεπίδραση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, τη δημιουργία κουλτούρας συμμετοχικής κοινότητας μάθησης και τον αναστοχασμό μέσα από επιμορφωτικές συναντήσεις εργαστηριακής μορφής.

Η διαμονή των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών προσφέρεται δωρεάν από τη Σχολή Μιτσή ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η μετάβαση στη Σχολή Μιτσή είναι προσωπική ευθύνη του/της κάθε συμμετέχοντα/ συμμετέχουσας.

Στο καλοκαιρινό σχολείο θα διδάξουν ο Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Ζαχάρος καθώς και οι λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ Μαρία Σιακαλλή, Δρ Σοφία Αγαθαγγέλου και Δρ Έφη Παπαριστοδήμου.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια, από τη Τρίτη 28 Μαΐου 2019 έως και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών υπάρχουν στην Εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019.

Το ημερήσιο πρόγραμμα καθώς επίσης και το περιεχόμενο του προγράμματος για το πρώτο καλοκαιρινό σχολείο διδακτικής των μαθηματικών για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης επισυνάπτονται.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη λειτουργό του Π.Ι. Δρα Μαρία Σιακαλλή (22402328/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής