Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Π.Ι. 7.1.10.8.6, ημερ. 06/05/19) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) οργανώνει την ετήσια Ημερίδα για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.), με θέμα «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Οι εργασίες της Ημερίδας θα διαρκέσουν από τις 8:00 μέχρι τις 13:30 και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η Ημερίδα θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανωθούν και να δράσουν εντός της σχολικής μονάδας για τη δική τους μάθηση και την πρόοδο των μαθητών/τριών τους. Θα περιλαμβάνει σύντομους χαιρετισμούς των Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π., εισήγηση στην ολομέλεια, εισηγήσεις σε παράλληλες συνεδρίες από ειδικούς, καθώς και παρουσιάσεις σχολείων που συμμετείχαν στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Π.Ι. με ολόχρονη συστηματική στήριξη από το Π.Ι. Εκπρόσωποι σχολείων θα παρουσιάσουν το έργο που έγινε στο σχολείο τους για το θέμα, με έμφαση στα αποτελέσματα που ενδεχομένως παρατηρήθηκαν στο σχολείο, τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Τέλος, θα υπάρχουν αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) από σχολεία, αναφορικά με τις δράσεις Επαγγελματικής Μάθησης που έχουν υλοποιήσει, ενώ χρόνος προνοείται στο πρόγραμμα ώστε οι σύνεδροι να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των σχολείων αυτών. Επισυνάπτονται το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας και κατάλογος των σχολείων που παρουσιάζουν αναρτημένες ανακοινώσεις (poster).

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) άτομα συνολικά από κάθε σχολείο με στόχο την αξιοποίηση των εργασιών της Ημερίδας για την Ε.Μ. των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους. Συστήνεται να παραστεί ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και ένα άτομο της διευθυντικής ομάδας (ο Β.Δ.Α΄ παιδαγωγικός σύμβουλος στη Μέση Εκπαίδευση). Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται να παραστεί ένα άτομο της διευθυντικής ομάδας και ένας εκπαιδευτικός. Για σχολικές μονάδες με πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών ή για νηπιαγωγεία θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η απουσία ενός μέλους δεν επηρεάζει την ασφάλεια των παιδιών και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από την Τρίτη, 21 Μαΐου, μέχρι και την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία θα κληθούν να δηλώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα, καθώς και την παράλληλη συνεδρία, στην οποία θα παραστεί κάθε εκπαιδευτικός.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην Εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019. Τέλος, σημειώνεται ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Σχολεία που παρουσιάζουν πόστερ

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)