Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. Π.Ι. 22.29.01 και ημερομηνία 9 Μαΐου 2019, ακολουθεί ο κατάλογος των σχολείων που θα συμμετάσχουν στα Βιωματικά Εργαστήρια για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για την πόλη και επαρχία Λεμεσού. Υπενθυμίζεται ότι τα Βιωματικά Εργαστήρια θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, στο Ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό.

Εργαστήριο Ώρα Διεξαγωγής Σχολεία
Εργαστήριο Α΄ 8:30 – 10:00 π.μ.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ι΄ (ΚΒ) - ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄
Εργαστήριο Β΄ 10:30 π.μ. – 12:00 μ.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ΄ (ΚΒ) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α΄

 

Ανακοίνωση