Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.11.08 και Ημερ. 17 Απριλίου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, 18 Μαΐου 2019, από τις 8:30-13:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

Εργαστήριο 1
Επικοινωνία: Το μέσο για την αποτελεσματικότητα

Εργαστήριο 2
Συγκρούσεις: Η γαλήνη της ψυχής

Εργαστήριο 3
Χρήση της Σχολικής Διαμεσολάβησης στο σχολείο

Εργαστήριο 4
Δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας

Εργαστήριο 5
Αναγνώριση και Διαχείριση του Σχολικού Εκφοβισμού

Εργαστήριο 6
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη γενική τάξη

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος