Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

Δέσπω Κυπριανού

Phone 22402384

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • Θέματα Γραμματικής - Ελληνικά ως ξένη γλώσσα (Πανεπιστήμιο Αθηνών - Περιλαμβάνει προτάσεις διδασκαλίας των γραμματικών φαινομένων σε παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα. Σημειώνονται οι προαπαιτούμενες γνώσεις, οι πιθανές δυσκολίες που πιθανόν να έχουν καθώς και τρόποι προσέγγισης των γραμματικών φαινομένων)
  • Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας - Δ΄-Στ΄ Δημοτικού (Για φυσικούς ομιλητές/ομιλήτριες. Περιέχει ορισμούς λέξεων και παραδείγματα χρήσης. Χρήσιμο για την κατασκευή λεξιλογικών ασκήσεων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση)
  • Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης: διαδραστικές ασκήσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας. Δημιουργήστε κωδικούς (πατήστε δεξιά κάτω στην οθόνη "Εγγραφή" και επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Συνοδεύεται από τον Οδηγό Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας του Ε.ΔΙΑ.Μ.Ε.
  • Quizlet - Λογισμικό δημιουργίας δραστηριοτήτων λεξιλογίου