Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει Συνέδριο σχετικά με τη Διδακτική της Μουσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών, μέσω των οποίων τα παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για διδασκαλία της Μουσικής, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3-6 χρόνων).

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 08:30-13:00, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων), στη Λευκωσία. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρική ομιλία από τη δρα Νόπη Τηλεμάχου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και Βιωματικά Εργαστήρια (επισυνάπτεται).

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών υπάρχουν στην Εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός θα επιλέξει να παρακολουθήσει δύο Βιωματικά Εργαστήρια. Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις λειτουργούς του Π.Ι. δρα Μαρία Σιακαλλή (22402328) και δρα Μαρία Ηρακλέους (22402387).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής