Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο για Χαρισματικά-Ταλαντούχα παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια (CTY Greece) θα προσφέρει επιμορφωτικό εργαστήριο για διευθυντικά στελέχη και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Φορέας επιμόρφωσης του εργαστηρίου είναι το Κέντρο για Χαρισματικά-Ταλαντούχα παιδιά Ελλάδας (Centre for Talented Youth Greece (CTY)). Σημειώνουμε ότι οι δράσεις του Κέντρου για Χαρισματικά-Ταλαντούχα παιδιά Ελλάδας (CTY) τελούν υπό την αιγίδα του του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019, από τις 9:15-13:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Χαρακτηριστικά των μαθητών με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ικανότητες (εντοπισμός και ενίσχυση ακαδημαϊκά προχωρημένων μαθητών με τρόπους που εφαρμόζει το CTY Greece)
  • Διδακτικές στρατηγικές που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών (πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζει το CTY Greece για υποστήριξη μαθητών με υψηλές ακαδημαϊκά ικανότητες στο πλαίσιο μιας τυπικής τάξης)
  • Τεχνικές άτυπης ανατροφοδότησης για τη μάθηση (τρόποι συγκέντρωσης πληροφοριών για τα μαθησιακά αποτελέσματα στην τάξη).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό εργαστήριο ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας google "Για αίτηση συμμετοχής" από τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

 

Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής