Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται τόσο από τα σχολεία όσο και από το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και της ευρύτερης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με φορείς και οργανισμούς που ενισχύουν τον επιστημονικό και περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των μαθητών/ριών μας, σας πληροφορούμε ότι το Αστεροσχολείο προσφέρει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη γνωριμία των μαθητών/ριών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με τον Πλανήτη ΓΗ. Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων συνάδει με τις γενικότερες επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη γνωριμία των μαθητών/ριών με το πλανητικό μας σύστημα, αλλά και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του Πλανήτη μας.

2. Πρόκειται για το κινητό Πλανητάριο Starlab και το πρόγραμμα Earth Balloon: Ξενάγηση στον Πλανήτη ΓΗ. Το περιεχόμενο των δύο προγραμμάτων αναφέρεται πιο κάτω συνοπτικά:

Α) Το κινητό πλανητάριο Starlab

To Starlab είναι ένα μικρό κινητό πλανητάριο, το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπου 30 χώρες του κόσμου ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το χρησιμοποιούν ακόμα και πολλά Τεχνικά Μουσεία και λέσχες αστρονομίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα κινητό πλανητάριο αμερικάνικης κατασκευής με φουσκωτό ουράνιο θόλο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει 25-30 παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους. Το πρόγραμμα διαρκεί 40-45 λεπτά (όσο διαρκεί η σχολική περίοδος). Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η εξοικείωση των παιδιών με τον έναστρο ουρανό και ο προσανατολισμός.
2. Η εισαγωγή σε βασικές έννοιες στον τομέα της αστρονομίας.
3. Η καλύτερη κατανόηση των μεγεθών των πλανητών μας και του Γαλαξία μας.
4. Η δομή του προγράμματος έχεις ως στόχο να προτρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους με δημιουργικό τρόπο.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

α) Η Ελληνική Μυθολογία. Πίσω από κάθε αστερισμό κρύβεται μία ιστορία...μια παρουσίαση των μύθων και πώς «ανέβηκαν» στον ουρανό.
β) Οι Αστερισμοί. Παρουσίαση των κυριότερων αστερισμών που εμφανίζονται στο Βόρειο Ημισφαίριο.
γ) Οι Πλανήτες. Τα μεγέθη και οι αποστάσεις και άλλα χαρακτηριστικά του ηλιακού μας συστήματος.
δ) Ο Γαλαξίας μας. Τοποθέτηση του ηλιακού μας συστήματος στον Γαλαξία και σύγκριση μεγεθών.

Β) Earth Balloon: Ξενάγηση στον Πλανήτη Γη

Το εκπαιδευτικό εργαλείο Earth Balloon, αποτελεί μία προσομοίωση της υδρόγειου σφαίρας χρησιμοποιώντας δορυφορικές φωτογραφίες της γης με υψηλή ευκρίνεια (high resolution). Είναι κατασκευασμένο με μη εύφλεκτο ύφασμα, με διάμετρο γύρω στα 6 μέτρα και ύψος γύρω στα 5 μέτρα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 40-45 λεπτά (όσο διαρκεί η σχολική περίοδος) και μπορεί να φιλοξενήσει γύρω στα 25-30 παιδιά κάθε φορά. Το μοντέλο της υδρόγειου σφαίρας είναι ακριβές αντίγραφο της γης με κλίμακα αναλογίας 2,5 cm προς 48 km.

Στόχοι του προγράμματος:

1. Ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών στη γεωγραφία, στην επιστήμη της γης, καθώς και στην επιστήμη που ασχολείται με το περιβάλλον.
2. Καλύτερη κατανόηση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και τρόποι αντιμετώπισής τους.
3. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών όσον αφορά τους χάρτες και τον προσανατολισμό.
4. Η απόκτηση ευρύτερης γνώσης, μέσω διαδραστικών και συνάμα ψυχαγωγικών μεθόδων εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

α) Ήπειροι και ωκεανοί
β) Τροπικά δάση
γ) Τοποθέτηση Ισημερινού
δ) Βιοποικιλότητα
ε) Ο κύκλος του νερού
στ) Η γέννηση του γαλάζιου πλανήτη
ζ) Φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω προγράμματα προσφέρονται τόσο στον χώρο του Αστεροσχολείου, στην Κρατική Έκθεση στο περίπτερο 1, όπως επίσης μπορούν να μεταφερθούν και να διεξαχθούν στον χώρο του σχολείου. Επαφίεται στην παιδαγωγική αυτονομία του κάθε σχολείου και στη βάση των προτεραιοτήτων του η συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα, το κάθε σχολείο μπορεί να επικοινωνεί με το Αστεροσχολείο, στα τηλ. 99465162 και 96402352.

 

Ανακοίνωση