Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. Φακ. 7.7.02.25/2, Π.Ι. 7.7.01 και ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2018, επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, στο Λύκειο Πολεμιδιών, από τις 08:00 μέχρι τις 13:30.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα