Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ.: 7.7.02.12/2, Π.Ι.:7.7.01 και ημερ. 9 Νοεμβρίου 2018, επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στις 8 Δεκεμβρίου 2018 (8.30 π.μ. - 1.00 μ.μ.).

Εργαστήρια:

Εργαστήριο 1:
«Μεσαιωνική Κύπρος (τέλος 4ου-τέλος 16ου αι.)»

Εργαστήριο 2:
«O ελληνικός κόσμος κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας (1204-1797): Οι πρωτογενείς πηγές στην έρευνα και τη διδασκαλία»

Εργαστήριο 3:
«Η βυζαντινή τέχνη των περιόδων της Φραγκοκρατίας και Βενετοκρατίας, μία προσέγγιση με βάση τους δείκτες επιτυχίας/επάρκειας»

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα