Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι η περιβαλλοντική δράση «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες», ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 160 σχολείων (2.000 μαθητές/τριες) από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν για την αξιολόγηση των δράσεων: 1) Δημιουργικότητα και καινοτομία της εργασίας 30%, 2) υλοποίηση της δραστηριότητας (πορεία εργασίας) 40%, 3) εμπλοκή των μαθητών/τριών σε όλα τα στάδια της πρότασης-τεκμηρίωση της εμπλοκής με ανάλογο υλικό (ημερολόγιο, φωτογραφίες, κλπ.) 15% και 4) αναστοχασμός για την εμπειρία της ομάδας εργασίας (Δεξιότητες και Γνώσεις) 15%, τα σχολεία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα που έχουν λάβει το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο, αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος 1.

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών και αναγνωρίζοντας την επισταμένη εργασία που έγινε στο συγκεκριμένο θέμα, σημειώνονται τα πιο κάτω:

  1. Όλες οι αφίσες που υποβλήθηκαν, από όλα τα σχολεία, θα συμπεριληφθούν σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό οδηγό με θέμα «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία για αξιοποίησή του στα σχετικά θέματα. Ο οδηγός θα εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Επίσης, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html. Αναφορικά με την ετοιμασία του οδηγού θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση στη συνέχεια.
  2. Σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν θα σταλούν για όλους τους/τις μαθητές/τριες πιστοποιητικά συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης χώρου για να παραστεί το σύνολο των σχολείων που συμμετείχαν, στην τελετή βράβευσης θα παραστούν μόνο τα σχολεία που βραβεύθηκαν. Η βράβευση θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Τράπεζας στις 23 Νοεμβρίου 2018 και παρακαλούνται τα σχολεία που θα βραβευθούν να είναι έγκαιρα στο χώρο της εκδήλωσης και όχι μετά τις 11:00 πμ. Επισυνάπτεται στο παράρτημα 2 το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ τηλ. 22402352 ή την κ. Ναταλία Γεωργίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22866246.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2