Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα διοργανώσει επαρχιακές επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Το διδακτικό υλικό των Φυσικών Επιστημών και η έρευνα ΤΙΜSS: δυνατότητες και προοπτικές». Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν αποτελεσματικές πρακτικές αξιοποίησης του διδακτικού και επιπρόσθετου υποστηρικτικού υλικού των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες συμβάλλουν παράλληλα και στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με το περιεχόμενο και τη μορφή των δοκιμίων της έρευνας ΤΙΜSS. Οι ημερομηνίες και τα κέντρα διεξαγωγής των συναντήσεων, οι οποίες θα έχουν διάρκεια από τις 10.30 ως τις 13.05, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1 Λεμεσός 03/12/2018 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΣΤ- Παναγίας Τριχερούσας
2 Λευκωσία
(Ομάδα Α)
04/12/2018 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Λατσιά
(Αίθουσα 212)
3 Λάρνακα 05/12/2018 Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς ΚΒ - Μιχαλάκη Παρίδη
4 Λευκωσία
(Ομάδα Β)
06/12/2018 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Λατσιά
(Αίθουσα 212)
5 Πάφος 10/12/2018 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ι-Ευαγόρα Παλληκαρίδη
6 Αμμόχωστος 11/12/2018 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Γ

Τα σχολεία των Ομάδων Α και Β για την Επαρχία Λευκωσίας φαίνoνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Από το κάθε σχολείο θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη συνάντηση όσοι/ες εκπαιδευτικοί διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στη Δ΄ τάξη, οι οποίοι/ες στη συνέχεια θα ενημερώσουν σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα